Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace2.regi.rovno.ua:8088/jspui/handle/123456789/2011
Title: МЕТОДОЛОГІЯ МЕДІАОСВІТИ: НА СТИКУ ПЕДАГОГІКИ ТА КОМУНІКАТИВІСТИКИ
Authors: Мітчук О. А. / Mitchuk O. A.
Keywords: Медіаграмотність, медіаосвіта, феномен комунікації, PR-дискурс, комунікаційне середовище. /
Media literacy, media education, communication phenomenon, PR-discourse, communication environment.
Issue Date: 2013
Publisher: Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем'янчука
Citation: Мітчук О. А. Методологія медіаосвіти: на стику педагогіки та комунікативістики: збірник тез виступів учасників Міжнар. наук.-практ. конф. Проблеми розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті присвяченої 20-літньому ювілею Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука (3-4жовтня 2013 р.). - Рівне РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем'янчука, 2013. - 450 с. - С. 278-280.
Abstract: У тезах доповіді проаналізовано особливості розвитку медіаосвіти в Україні. Охарактеризовано всеукраїнський експеримент із впровадження медіаосвіти у навчально-виховний процес закладів освіти країни. Окреслено особливості новітнього комунікаційного середовища. Запропоновано введення нового напряму шкільної практики - медіаексперта.
URI: http://dspace2.regi.rovno.ua:8088/jspui/handle/123456789/2011
ISBN: 978-966-7359-70-6
Appears in Collections:Наукові тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези - Мітчук О. А Методологія медіаосвіти.pdfМЕТОДОЛОГІЯ МЕДІАОСВІТИ: НА СТИКУ ПЕДАГОГІКИ ТА КОМУНІКАТИВІСТИКИ218,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.